Røgen Forsamlingshus set fra Toustrupvej
Husets parkeringsplads og indgang til den blå stue
Huset bagfra hvor vinduerne til den store sal ses
Udsigten fra Røgen Forsamlingshus
Indgangen til Røgen Forsamlingshus
Indgangspartiet set udefra
Indgangspartiet samt garderobe
Foyer med hall of fame
Foyer med hall of fame
Den Blå Stue (den lille sal)
Den store sal med scenen for enden
Den store sal
Pæne og velholdte toiletter
Pæne og velholdte toiletter
Veludstyret køkken
Veludstyret køkken
Så er der klar til fest
Koncert i Røgen Forsamlingshus
Altid god stemning i Røgen Forsamlingshus

Vil du leje Røgen Forsamlingshus?

Røgen Forsamlingshus har to lokaler:

 • En stor sal med plads til ca. 120 personer
 • En lille sal (Blå stue) med plads til ca. 30 personer

Alle medlemmer af Røgen Borgerforening kan leje Røgen Forsamlingshus. Er du ikke medlem kan du rette henvendelse til bestyrelsen med en forespørgsel om at leje forsamlingshuset.

Kontaktpersoner i forbindelse med udlejning

Annie Nielsen
Toustrupvej 2, Røgen
8472 Sporup
annie.m.nielsen@gmail.com
Telefon: 9155 1949

Hanne Grønlund
Røgen Hedevej 150
8472 Sporup
hanne_groenlundk@hotmail.com
Telefon: 8696 2036 eller 2380 7748

På denne side kan du læse om muligheder og vilkår for at leje Røgen Forsamlingshus.

Priser

For medlemmer af Røgen Borgerforening:

 • Leje af hele huset til mindre dagsarrangementer (24 timer):
  • Leje: 1.300 kr.
  • Varmetillæg fra 1. oktober til 1. maj: 400 kr.
  • Musik- og mikrofonanlæg: 0 kr. (inkluderet i lejen)
  • Rengøring (forudsætter at vilkår for leje er opfyldt - se nedenfor): 1.200 kr.
 • Leje af hele huset til større arrangementer (48 timer):
  • Leje: 2.500 kr.
  • Varmetillæg fra 1. oktober til 1. maj: 800 kr.
  • Musik- og mikrofonanlæg: 0 kr. (inkluderet i lejen)
  • Rengøring (forudsætter at vilkår for leje er opfyldt - se nedenfor): 1.200 kr.

 For personer der IKKE er medlem af Røgen Borgerforening:

 • Leje af hele huset til mindre dagsarrangementer (24 timer):
  • Leje: 2.500 kr.
  • Varmetillæg fra 1. oktober til 1. maj: 400 kr.
  • Musik- og mikrofonanlæg: 300 kr.
  • Rengøring (forudsætter at vilkår for leje er opfyldt - se nedenfor): 1.200 kr.
 • Leje af hele huset til større arrangementer (48 timer):
  • Leje: 3.700 kr.
  • Varmetillæg fra 1. oktober til 1. maj: 800 kr.
  • Musik- og mikrofonanlæg: 300 kr.
  • Rengøring (forudsætter at vilkår for leje er opfyldt - se nedenfor): 1.200 kr.

Særlig pris ved begravelse (inkl. lydanlæg og uden varmetillæg): 1.000 kr.

 • Tillæg for forlængelse af lejeaftale: Efter aftale
 • Tillæg for andre ydelser: Efter aftale

 

 

Vilkår for leje af Røgen Forsamlingshus samt løsøre

Røgen Forsamlingshus kan lejes af alle medlemmer af Røgen Borgerforening. Personer der ikke er medlemmer af Røgen Borgerforening skal have godkendt en forespørgsel om at leje forsamlingshuset inden der kan indgås en aftale. Her skal formålet med lejemålet oplyses. Forsamlingshuset må ikke anvendes til kommercielle formål – medmindre dette er godkendt af forsamlingshusets bestyrelse.

 Medmindre andet er aftalt, er det følgende betingelser der gælder:

Vilkår for rengøring
Forsamlingshuset skal afleveres i samme stand som det er modtaget. Dette sammenligningsgrundlag er efter den obligatoriske rengøring.

Forsamlingshuset skal afleveres opryddet og overfladisk rengjort. Dette betyder at:

 • Salene er ryddet (borde og stole er sat på plads)
 • Der er fejet i alle rum
 • Oprydning og grundrengøring af toiletter
 • Der er vasket op og alt service er sat på plads
 • Oprydning og grundrengøring af køkken (inkl. ovn og komfur)
 • Særligt beskidte overflader, som fx fodaftryk på vægge eller plamager af spildte drikkevarer skal være fjernet.
 • Alle udendørs-arealer skal være opryddet for flasker, dåser, cigaretskodder og andet affald
 • Alt affald skal være sorteret og smidt i de dertilhørende affaldsspande. Såfremt der ikke er plads i affaldsspandene skal resten af affaldet være sorteret i klare affaldssække, sækkene skal snøres til og placeres udenfor på flisearealet udenfor køkkenet.

Herefter vil der blive gennemført den slutrengøring (en del af lejeaftalen). Det er en rengøring der, ved "normalt brug" af forsamlingshuset, har et omfang der bringer huset til samme stand som ved lejen start. Såfremt der er ekstraordinært beskidt vil lejer på besked på, at standard-rengøringen ikke er tilstrækkelig og behovet for ekstra rengøring skal foretages. Den ekstra udgift til rengøring blive opkrævet hos lejer pr. medgået tid. Hvis ikke depositum dækker udgiften vil der blive foretaget en ekstra opkrævning.

Betalingsbetingelser
Ved indgåelse af lejeaftale indbetales et depositum på 1.000 kr., som indsættes på reg. nr. 6110 og kontonr. 4860112948 med angivelse af navn og lejeaftalenr. Beløbet kan også indbetales på MobilePay (84472) med angivelse af lejeaftalenr.

Lejeaftalen er først gyldig, når indbetaling af depositum er registreret på kontoen. Ved opsigelse af lejemålet er depositum tabt.

Senest 1 måned før lejetidspunktet indsættes yderligere det aftalte lejebeløb (inkl. rengøring og evt. varmetillæg) på samme konto.

Ved opsigelse af lejemålet senere end 1 måned før lejetidspunktet er lejebeløbet tabt.

Tilbagebetaling af for meget indbetalt depositum i forhold til endelig afregning sker 3 uger efter lejemålets ophør til lejerens konto – redegørelse for difference sendes samtidig pr. mail.

Øvrige vilkår:
Lejemålet begynder på aftalte dato kl. 12 og slutter på den aftalte afleveringsdato efter kl. 10.

Borde og stole må ikke fjernes fra forsamlingshuset (må fx ikke bruges udenfor).

I forbindelse med leje af forsamlingshuset til møder og mindre arrangementer kan der aftales særpriser med forsamlingshusets bestyrelse.

Lejeren er personlig ansvarlig for forsamlingshuset herunder inventar. Eventuelle ødelæggelser skal erstattes til anskaffelsespris – ligesom udbedringer foretages af håndværkere og betales i henhold til regning. Ituslået service betales af lejer til anskaffelsespriser.

Rygning er ikke tilladt i Røgen Forsamlingshus.

Eventuelle spørgsmål til vilkår for udlejning, kan rettes til bestyrelsen.